Άγιος Υπάτιος ο επίσκοπος Γαγγρών

Τη μνήμη του Αγίου Υπατίου του επισκόπου Γαγγρών τιμούμε στις 31 Μαρτίου.