Άγιος Ζώσιμος ο στρατιώτης

Ο Άγιος Ζώσιμος ο στρατιώτης γιορτάζει στις 19 Ιουνίου.