Αγώνας είναι η ζωή μας

Η ζωή του πιστού είναι αγώνας. Ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στη ζωή μας για να γίνουμε πιο δυνατοί.