Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου

Την ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου τιμούμε στις 7 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr

Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Γιορτή.

Την ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου τιμούμε στις 7 Μαΐου.

Ανάμνηση του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Απολυτίκιο.

Του Σταυρού σου ο τύπος νυν υπέρ ήλιον έλαμψεν, όνπερ εξ όρους αγίου, τόπω Κρανίου εφήπλωσας· και την εν αυτώ σου Σώτερ ισχύν ετράνωσας, δια τούτου κρατύνας και τους πιστούς Βασιλείς ημών· ους και περίσωζε διαπαντός εν ειρήνῃ, πρεσβείαις της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς.

Κοντάκιο της αναμνήσεως του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου:

Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και Πανσεβάσμιε, σε ανυμνών και προσκυνών νυν αγιάζομαι, εν ω Χριστός ανυψούμενος κόσμον έσωσεν, αλλά πρόφθασον και σώσον τη δυνάμει σου, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι· χαίρε Ξύλον μακάριον.

Κοντάκιο Ανάμνησης του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου - 7 ΜΑΙΟΥΚοντάκιο Ανάμνησης του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου – 7 ΜΑΙΟΥ
7 Μαΐου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.