Αρχή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου

Την Αρχή της Ινδίκτου τη γιορτάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου. Ίνδικτος ονομάζεται το Εκκλησιαστικό Έτος.