Χειρόγραφη ιερατική διαδρομή

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Χειρόγραφη ιερατική διαδρομή.