Χριστός (Ρηξικέλευθος ανακαινιστής)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.