Χριστός (Των ανθρώπων σήκωσε)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.