Δεν δέχεται ο Θεός τέτοια μετάνοια

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Δεν δέχεται ο Θεός τέτοια μετάνοια!