Δευτέρα Παρουσία. 3. Κοινή Ανάσταση. Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος