Φως ιλαρόν .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Φως ιλαρόν

Γράφει: Matia Gr
Φως ιλαρόν

Φως ιλαρόν άγιας δόξης αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, άγιου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ,
ελθόντες επί την ήλιου δύσιν, ίδοντες φως εσπερινόν
υμνούμεν Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα, Θεόν.
Άξιον σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις,
Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς· διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Το “Φως ιλαρόν” είναι ένας πολύ αρχαίος χριστιανικός ύμνος, που έγραψε ο Άγιος Μάρτυρας Αθηνογένης.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.