Γερβάσιος Ραπτόπουλος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.