Γίνου πιστός άχρι θανάτου. Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος, Μητροπολίτης Λεμεσού, αναλύει την φράση "πιστός άχρι θανάτου"