Κατευθυνθήτω η προσευχή μου

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.