Κυριακή του Θωμά – Ψηλάφηση – Απόστολος Θωμάς – Άγιος Θωμάς – o “Άπιστος” Θωμάς και η Ψηλάφηση

Ο Άγιος Θωμάς τιμάται στις 6 Οκτωβρίου και την Κυριακή του Θωμά, μετά την Ανάσταση.