Λέξεις και Φράσεις από την Καινή Διαθήκη

Η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη σε Κοινή Ελληνιική (την εξέλιξη της Αττικής Διαλέκτου), η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τα Νέα Ελληνικά. Έτσι, τα θεόπνευστα κείμενα είναι προσβάσιμα σε εμάς τους Έλληνες πιο εύκολα από όσο φανταζόμαστε!