Αρχή της Ινδίκτου

Last modified date

Λειτουργία

Αρχή της Ινδίκτου

Την Αρχή της Ινδίκτου (αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους) εορτάζουμε στις 1 Σεπτεμβρίου.

Την Αρχή της Ινδίκτου (αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους) εορτάζουμε στις 1 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο Αρχής της Ινδίκτου

Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς.

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο του Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδεια του αγιογράφου, για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά.