Ο Άγιος Γεράσιμος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.