Ο Άγιος Νεκτάριος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.