Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης την ημέρα της εορτής του

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης και η μεγάλη εορτή του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου!