Ο Άγιος Στυλιανός

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.