Ο Άγιος Τρύφωνας

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.