Ο Άη Νικόλας

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.