Ο Αη Θανάσης

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.