Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος απαντά για Νέες Ταυτότητες, “ψεκασμένους” και “παραθρησκευτικά κέντρα”

Πιστεύουμε στον Χριστό και δεν θα γίνουμε Αρνητές Του!