Ο άσωτος υιός

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.