Ο εκβιασμός του μικροπωλητή

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης και η εν κρυπτώ ζωή του!