Ο ευσεβής είναι και ευγενής

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Ο ευσεβής είναι και ευγενής!