Ο πλούσιος και ο Λάζαρος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.