Όχι στις Νέες Ταυτότητες. Όχι στο 666.Όχι στο Χάραγμα. π Σεραφείμ Ζαφείρης