Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες

Τη μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων τιμούμε στις 22 Φεβρουαρίου.