Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος

Τη μνήμη του Οσίου Ευδοκίμου του Δικαίου τιμούμε στις 31 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ευδόκιμος ο ΔίκαιοςΆγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Βίος.

Ο Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος έζησε περί το 829μΧ, όταν Αυτοκράτορας ήταν ο εικονομάχος Θεόφιλος.

Οι γονείς του Αγίου, ο Βασίλειος και η Ευδοκία, ήταν ευγενείς και ενάρετοι και η καταγωγή τους ήταν από την Καραμανία της Καππαδοκίας.

Η παιδεία του και η ανατροφή του ήταν εξαιρετική. Ο Αυτοκράτορας Θεόφιλος τον τίμησε αρχικά με το αξίωμα του Kανδιδάτου και τον διόρισε στρατοπεδάρχη στην Καππαδοκία.

Ο Άγιος Ευδόκιμος ήταν πολύ δίκαιος και φρόντιζε να φέρεται σε όλους με ισονομία. Έδινε πολλές ελεημοσύνες στις Εκκλησίες και βοηθούσε τα ορφανά και τις χήρες. Κάποτε αρρώστησε πολύ και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.

Οι υπηρέτες του, όπως ήταν η επιθυμία του, τον έθαψαν με τα ρούχα του και με τα υποδήματά του. Ο Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος δοξάστηκε από τον Θεό να κάνει πολλά θαύματα.

Κοιμήθηκε στις 31 Ιουλίου και η μετακομιδή του λειψάνου του στην Κωνσταντινούπολη έγινε στις 6 Ιουλίου του 831μΧ.

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Γιορτή.

Τη μνήμη του Οσίου Ευδοκίμου του Δικαίου τιμούμε στις 31 Ιουλίου.

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Απολυτίκιο.

ήχος δ’ (ταχύ προκατάλαβε)

Εκ γης ο καλέσας σε, προς ουρανίους σκηνάς, τηρεί και μετά θάνατον, αδιαλώβητον, το σώμα σου Άγιε· συ γαρ εν σωφροσύνη, και σεμνή πολιτεία, μάκαρ επολιτεύσω, μη μολύνας την σάρκα· διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Απολυτίκιο Αγ. Ευδοκίμου του Δικαίου - 31 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ευδοκίμου του Δικαίου – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Κοντάκιο.

Ήχος γ’ (η Παρθένος σήμερον)

Η σεπτή σου σήμερον, ημάς συνήθροισε μνήμη, εν τη θεία λάρνακι, των ιερών σου λειψάνων· πάντες ούν, οι προσιόντες και προσκυνούντες, άπασαν, δαιμόνων βλάβην αποσοβούνται, και ποικίλων νοσημάτων, λυτρούνται τάχος μάκαρ Ευδόκιμε.

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Μεγαλυνάριο.

Ευδόκιμος πέφηνας τω Θεώ, εν δικαιοσύνη, τον σον βίον διαδραμών· ο λαθών γαρ έσχες, εγνώσθη μετά τέλος, Ευδόκιμε θεόφρον, προς θείαν αίνεσιν.

Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Κάθισμα.

Ήχος δ’ (ο υψωθείς εν τω Σταυρώ)

Ευδοκιμήσας αγαθαίς εργασίαις, εδοκιμάσθης ως χρυσός εν καμίνω, τοις πειρασμοίς Ευδόκιμε αοίδιμε· όθεν μετά θάνατον, αναβλύζεις πλουσίως, θαύματα ως νάματα, και νοσήματα παύεις, υπέρ ημών αεί εκδυσωπών, όπως πταισμάτων συγχώρησιν λάβωμεν.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα