Άγιος Λεόντιος ο Μυροβλύτης

Ο Άγιος Λεόντιος ο Μυροβλύτης γιορτάζει στις 18 Ιουνίου.