«Όταν ο ουρανός συνάντησε τη γη», Σοφία Κιόρογλου

Μόνον όταν ο άνθρωπος ξεγυμνώνεται από τα περιττά βρίσκει το πραγματικό νόημα της ζωής του