Παλαιό ημερολόγιο και νέο πρέπει να πολεμήσουμε τον Οικουμενισμό. Νικόλαος Σωτηρόπουλος