Πεντηκοστή. Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και το ξεκίνημα της Εκκλησίας

Την Πεντηκοστή γιορτάζουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την ίδρυση της Εκκλησίας.