Περί της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Ποίημα Ελισσαίου Μοναχού

Ο Μοναχός Ελισσαίος είχε γράψει αυτό το ποίημα για τη Δευτέρα Παρουσία