Πνευματικός αγώνας και αγάπη για τον συνάνθρωπο

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Πνευματικός αγώνας και αγάπη για τον συνάνθρωπο!