Ματιά

Μετέωρα

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Μετέωρα

Μετέωρα

Στο ανάμεσο
ουρανού
και γης.
Ορίζουν την άβυσσο
νου
και ψυχής.

Άγρια
απροσπέλαστα γκρέμια
για ασκητές.
Άγια
ευλαβικά γκέμια
για μαχητές.

Τοπία
εγκόσμιας
λησμονιάς.
Μνημεία
παγκόσμιας
κληρονομιάς.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα