Πόλεμος στο Ισραήλ: ο ναός του Σολομώντα και η εμφάνιση του Αντιχρίστου