Προφήτης Ιεζεκιήλ

Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ γιορτάζει στις 23 Ιουλίου.