Προφήτης Ησαΐας

Τη μνήμη του Προφήτου Ησαΐα τιμούμε στις 9 Μαΐου.