Προφήτης Ησαΐας

Τη μνήμη του Προφήτου Σοφονίου τιμούμε στις 9 Μαΐου.