Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ γιορτάζει στις 20 Αυγούστου.