Ματιά

Προφήτης Σοφονίας

Τη μνήμη του Προφήτου Σοφονίου τιμούμε στις 3 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Προφήτης Σοφονίας

Εορτή του Προφήτου Σοφονίου

Τη μνήμη του Προφήτου Σοφονίου τιμούμε στις 3 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Προφήτου Σοφονίου

Συνιείς φερωνύμως των μελλόντων την πρόγνωσιν, εκφαντορικώς προεκφαίνεις, την αιώνιον λύτρωσιν. Σιών γαρ βασιλέα τον Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία εμφανώς· παρ’ αυτού γαρ ελυτρώθημεν της αράς, Προφήτα οι βοώντες σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω διά σου, πάσι συγχώρησιν.

Απολυτίκιο Προφήτου Σοφονίου - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Σοφονίου – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα