Προφήτης Σοφονίας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Προφήτης Σοφονίας

Ο Προφήτης Σοφονίας γιορτάζει στις 3 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Προφήτης Σοφονίας

Προφήτης Σοφονίας. Βίος

Ο Προφήτης Σοφονίας ήταν πιθανότατα δισέγγονος του βασιλιά Εζεκία ή σύμφωνα με άλλους μελετητές ήταν γιος του Χουσί και ανήκε στην φυλή του Λευί. Έζησε την εποχή που βασιλιάς ήταν ο Ιωσίας.

Ο Σοφονίας περιφρόνησε την ανάπαυση και την καλή ζωή και προσηλώθηκε με ειλικρινή ευλάβεια στον Θεό. Έτσι έλαβε το προφητικό χάρισμα και έγραψε τρία κεφάλαια.

Προφήτης Σοφονίας. Γιορτή

Ο Προφήτης Σοφονίας τιμάται στις 3 Δεκεμβρίου.

Προφήτης Σοφονίας. Απολυτίκιο

Συνιείς φερωνύμως των μελλόντων την πρόγνωσιν, εκφαντορικώς προεκφαίνεις, την αιώνιον λύτρωσιν. Σιών γαρ βασιλέα τον Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία εμφανώς· παρ’ αυτού γαρ ελυτρώθημεν της αράς, Προφήτα οι βοώντες σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω διά σου, πάσι συγχώρησιν.

Απολυτίκιο Προφήτου Σοφονίου - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Σοφονίου – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες