Προφήτης Ζαχαρίας και Αγία Ελισάβετ

Τη μνήμη του Προφήτου Ζαχαρία και της Αγίας Ελισάβετ τιμούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.