Προσευχή Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...