Προσευχή (Ελισαίου Καπαδόπουλου)

...του Ελισαίου Καπαδόπουλου