Προσευχή για προστασία από σεισμό

Προσευχή που μπορούμε να κάνουμε για σεισμούς