Η προσευχή των μητέρων για τα παιδιά τους

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης: "Η προσευχή των μητέρων για τα παιδιά τους εισακούεται από τον Θεό"!