Πρωτομάρτυρας Στέφανος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.